Deze privacyverklaring heeft betrekking op Kyotolease B.V., een autoleasemaatschappij. Kyotolease B.V.is gevestigd aan de Pearyweg 19, 4462 GT te Goes en is bereikbaar op telefoonnummer 0113-237958 of via info@kyotolease.nl

Kyotolease B.V. respecteert de privacy van de berijders van haar lease-auto’s en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring zullen wij toelichten welke persoonsgegevens en informatie wij van u verwerken, op welke wijze wij deze hebben ontvangen, waarvoor wij deze gegevens nodig hebben, met wie wij deze gegevens delen en hoe lang deze bewaart blijven.

De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn naast uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres,  overige gegevens die wij ontvangen via (online) informatie-aanvragen, (online) schademeldingen of email, wel of niet aangevuld met het kenteken van uw leaseauto en/of het leasecontractnummer.

Wij ontvangen persoonlijke gegevens van uw werkgever, van uzelf, van derden die betrokken zijn bij de dienstverlening (intern en extern; zoals autobedrijven, schadebedrijven, het Centraal Justitieel Incassobureau, de Belastingdienst, verzekeraars, hulpdiensten, getuigen enz.) en systemen zoals bijvoorbeeld boordcomputers en alarmsystemen.

Uw persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren onze dienstverlening zoals afgesproken in het afgesloten leasecontract. Hierbij kan gedacht worden aan het registreren van een auto (kenteken), het verzorgen van de afhandeling van onderhoud en/of schade, de verstrekking van brandstofpassen, het verwerken van opgelegde sancties, communicatie met uw werkgever (rapportages), facturatie van de leasetermijnen enz. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor effectieve en efficiënte communicatie met u, het toezenden van nieuwsbrieven en wanneer wij hier wettelijk verplicht toe zijn of gesteld worden.

Wij delen uw gegevens alleen met partijen die wij noodzakelijk achten voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld autobedrijven, schadebedrijven, verzekeraars, pechhulpbedrijven, brandstofpasleveranciers en leveranciers van alarmsystemen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De meeste bedrijven zijn verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG-wetgeving en in die hoedanigheid zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Met bedrijven die bepaalde gegevensverwerkingen voor ons uitvoeren, zoals bijvoorbeeld software-leveranciers en leveranciers die de infrastructuur voor de facturatie verzorgen, hebben wij contractuele afspraken gemaakt om uw informatie te beschermen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u berijder bent van een lease-auto van Kyotolease B.V. en zullen deze, indien hiervoor geen geldig doel of reden meer is, zo spoedig mogelijk uit ons systeem verwijderen. Uitzonderingen hierop zijn de minimale bewaartermijn van onze administratie van 7 jaar die door de Belastingdienst is vastgesteld, lopende rechtsprocedures, claims of afwikkelingskwesties.

Kyotolease B.V. gebruikt voor haar website alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kyotolease B.V .neemt de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Vermeende datalekken zullen direct gemeld worden bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Kyotolease B.V., dan kunt u (bij voorkeur per email) contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder wanneer u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens, deze in wil zien, wil laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wij zullen deze verzoeken binnen de wettelijk toegestane termijnen behandelen en u voor uw eigen bescherming vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@kyotolease.nl

Kyotolease B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen.

Deze versie is van mei 2018.

 

Advies nodig?

Voor persoonlijk advies bij groene autokeuze:

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search