Ambitie MVO Nederland

MVO Nederland gaat voor een wereld die 100% klimaatneutraal is met gelijke rechten voor iedereen. Daarvoor brengt MVO Nederland bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen om samen de maatschappelijke problemen op te lossen, die dit ideaal in de weg staan. De ambitie is: Nederland wereldvoorbeeld op het gebied van de inclusieve en circulaire economie.

WAT IS MVO?

Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen.

DE WINST VAN MVO

Bedrijven die MVO goed in hun bedrijfsvoering hebben verankerd, presteren gemiddeld beter dan hun concurrenten. Enkele effecten:

  • Een betere marktpositie door kostenvermindering, omzetverhoging en innovatie
  • Nieuwe afzet- en samenwerkingsmogelijkheden
  • Een sterke reputatie door meer onderscheidend vermogen en vertrouwen bij klanten, op de arbeidsmarkt en in de gemeenschap
  • Een sterke bedrijfscultuur; werknemers zijn gemotiveerder, productiever en gezonder als ze door hun werk een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.

BEDRIJVENNETWERK

MVO Nederland bouwt aan een dynamisch en snelgroeiend bedrijvennetwerk, Zowel beginners, gevorderden als koplopers en zowel MKB als het grootbedrijf zijn bij dit netwerk aangesloten. MVO Nederland laat hen de marktkansen van MVO zien, faciliteert onderlinge samenwerking en geeft praktische informatie om concreet met MVO aan de slag te gaan

ONAFHANKELIJK PLATFORM

Binnen het netwerk van de onafhankelijke stichting MVO Nederland werken brancheorganisaties, bedrijven, NGO’s, onderzoeksinstellingen, onderwijs en andere overheden samen om MVO direct te vertalen naar marktkansen in de branche, de regio en de keten. Zo bereikt MVO Nederland nu al meer dan 100.000 ondernemers.

BEDRIJFSPROCESSEN

MVO Nederland inspireert en motiveert ondernemers om met MVO aan de slag te gaan. Op zo’n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelbeleid. MVO Nederland geeft ondernemers praktische tips, laat goede voorbeelden zien en verwijst door naar handige contacten.

Voor meer informatie zie: www.mvonederland.nl

Advies nodig?

Voor persoonlijk advies bij groene autokeuze:

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search