Aftrek eigen bijdrage voor privégebruik auto van de zaak

 In Nieuws

Spreekt u als werkgever en berijder voor het privégebruik van de leaseauto een eigen bijdrage van de berijder af, dan komt de vraag naar voren of zo’n eigen bijdrage aftrekbaar is. Onder bepaalde voorwaarden is dat inderdaad mogelijk. Voor de bijtelling is het wel belangrijk dat het gaat om een bijdrage ‘voor privégebruik’. Die bijdrage kan dan via de loonadministratie worden afgetrokken van de belaste bijtelling. Aftrek via de eigen aangifte inkomstenbelasting van de berijder is niet mogelijk.

Zo’n eigen bijdrage voor privégebruik kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een vast bedrag per maand, ongeacht het werkelijke aantal privékilometers. Maar een bijdrage per gereden privékilometer komt ook voor. Wil de berijder om privéredenen een auto met een hogere catalogusprijs rijden dan de autoregeling van het bedrijf toestaat, dan is fiscale aftrek soms ook mogelijk. Als de berijder hiervoor een ‘leasenormoverschrijding’ of ‘bovennormbijdrage’ betaalt aan de werkgever, is deze vergoeding in principe aftrekbaar in de verhouding van de privékilometers ten opzichte van het totale aantal kilometers. Zo’n leasenormoverschrijding kunt u ook opnemen in de bijdrage voor privégebruik. U moet dan samen wel expliciet schriftelijk vastleggen dat het een vergoeding ‘voor privégebruik’ betreft. In zo’n vergoeding kunt u daarnaast bijvoorbeeld ook gedeclareerde buitenlandse brandstofkosten of de kosten van accessoires meenemen.

Heeft u als werkgever en berijder samen afgesproken dat de hogere eigen bijdrage (bijvoorbeeld door die bovennormbijdrage) volledig is bedoeld als een bijdrage voor het privégebruik, dan mag u de hele bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. Maar als u samen niets of iets anders hebt afgesproken, dan mag dit niet. Bijvoorbeeld als de berijder ook een bijdrage moet betalen terwijl hij geen bijtelling privégebruik auto heeft. Een goede vastlegging is daarmee van groot belang.

Advies nodig?

Voor persoonlijk advies bij groene autokeuze:

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search